نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۸۷ رکورد از ۱۲۸۳۷۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
عنوان :ایران شناسی: ویژه پژوهش در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران و زبان و ادبیات فارسی
شماره راهنما :
پدیدآور :بنیاد کیان
تاریخ نشر :‮‭۱۹۸۹‬ م.- = ‮‭۱۳۶۸‬ -.
ناشر :بنیاد کیان
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
2.
پیایند فارسی
عنوان :اکوفیزیولوژی گیاهی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۹‬.
ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
3.
پیایند فارسی
عنوان :اصلاح گیاهی زراعی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۸‬.
ناشر :دانشگاه ساری
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
4.
پیایند فارسی
عنوان :پ‌ژوهشنامه اقتصادکلان
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۳‬.
ناشر :منطقه اطلاع رسانی علوم فناوری
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
5.
پیایند فارسی
عنوان :دانش بیمارشناسی گیاهی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬.
ناشر :دانشگاه یاسوج
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
6.
پیایند فارسی
عنوان :نشریه علوم دامی پژوهش سازندگی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۶‬.
ناشر :پایگاه استنادی علوم جهانی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
7.
پیایند فارسی
عنوان :دامپزشکی آزمایش
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۹‬.
ناشر :دانشگاه سمنان
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
8.
پیایند فارسی
عنوان :پژوهش آب درکشاورزی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۳‬.
ناشر :پایگاه استنادعلوم جهانی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
9.
پیایند فارسی
عنوان :پژوهش کشاورزی‌آب خاک گیاه درکشاورزی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۵‬.
ناشر :دانشگاه بوعلی سینا همدان
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
10.
پیایند فارسی
عنوان :پژوهش
شماره راهنما :
ناشر :ابوعلی سینا.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
11.
پیایند فارسی
عنوان :آفات وبیماری گیاهی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۱‬.
ناشر :سازمان تحقیقات اموزش کساورزی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
12.
پیایند فارسی
عنوان :تحقیقات مرتع وبیابان ایران
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۳‬.
ناشر :مرکزمنطقه اطلاع رسانی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
13.
پیایند فارسی
عنوان :فص گیاه پزشکی کاریردی
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۱‬.
ناشر :دانشگاه ازاداسلامی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
14.
پیایند فارسی
عنوان :تحقیقات حمایت وحفاظت جنگلهاومراتع ایران
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۲‬.
ناشر :مرکزمنطقه اطلاع رسانی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
15.
پیایند فارسی
عنوان :پژوهشنامه حوزه آب خیز
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۹‬.
ناشر :مدیریت ابخیز داری
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
16.
پیایند فارسی
عنوان :پژوهشهای آبخیزداری
شماره راهنما :
ناشر :جهادعلمی دانشگاهی.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
17.
پیایند فارسی
عنوان :اقتصادکشاورزی وتوسعه
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۱‬.
ناشر :پژوهش توسعه
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
18.
پیایند فارسی
عنوان :تماشا گه راز
شماره راهنما :
ناشر :بنیاد علمی فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
19.
پیایند فارسی
عنوان :فصلنامه زبان و ادب
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۵‬.
ناشر :کارور
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
20.
پیایند فارسی
عنوان :مجله کلک خیال انگیز
شماره راهنما :
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر :دانشگاه بیرجند
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو