نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
علوم ( ۵۱۷ )
کشاورزی ( ۴۵۵ )
یاسوج ( ۳۵۸ )
علوم پایه ( ۲۸۰ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۳۴۴ رکورد از ۱۲۸۰۳۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اولویتهای ارزشی معلمان و عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی موثر بران مطالعه موردی (شهرستان بروجن)
شماره راهنما :‭ج۲‬
پدیدآور :زهره رفیعی بلداجی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۹‬
ناشر :یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
2.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عوامل اجتماعی و شخصیتی موثر بر گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش اموزان دبیرستانی شهر یاسوج
شماره راهنما :‭ج۳‬
پدیدآور :زهرا قره بلاغی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۹‬
ناشر :یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
3.
پایان نامه فارسی
عنوان :گرایش به صرفه جویی در مصرف اب و عوامل اجتماعی -روانی موثر بر ان( مطالعه مورد ساکنان بالای ‮‭۱۸‬ سال شهر یاسوج)
شماره راهنما :‭ج۴‬
پدیدآور :قاسم زارعی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :دانشگاه یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
4.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی تصورات قالبی سیاسی شهروندان ایرانی نسبت به جوامع غربی و عوامل اجتماعی -روانی موثر بران (مطالعه موردی ساکنان بالای ‮‭۱۸‬ سال شهر یاسوج
شماره راهنما :‭ج۵‬
پدیدآور :نیما زاهدی نامقی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :دانشگاه یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
5.
پایان نامه فارسی
عنوان :مقایسه عوامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتمکاعی در بین شهروندان ‮‭۱۸‬ سال به بالای شهرعای یاسوج و همدان
شماره راهنما :‭ج۷‬
پدیدآور :سیده معصومه حسینی اخگر
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :دانشگاه یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
6.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عوامل اجتماعی -روانی موثر بر مصرف خودسرانه دارو در بین شهروندان ‮‭۱۸‬ تا‮‭۵۵‬ سال شهر یاسوج
شماره راهنما :‭ج۸‬
پدیدآور :سونیا کریمیان
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :دانشگاه یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
7.
پایان نامه فارسی
عنوان :میزان سازگاری جوانان ‮‭۱۸‬ تا ‮‭۲۹‬ ساله ی شهر اهواز و والدینشان در زمینه مدگرایی و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ان
شماره راهنما :‭ج۹‬
پدیدآور :فاطمه جاویدی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :دانشگاه یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
8.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی ساختار قدرت در خانواده و عوامل اجتماعی موثر بران در بین خانواده های شهر ابدانان
شماره راهنما :‭ج۱۰‬
پدیدآور :معصومه کردی پور
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
9.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عوامل اجتماعی روانی موثر بر میزان استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری در بین مردان ‮‭۶۵-۱۵‬ سال شهر اصفهان
شماره راهنما :‭ج۶‬
پدیدآور :زهرا مردانی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
10.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عوامل اجتماعی دوانی و فرهنگی موثر بر گرایش بدن سازان به استفادع از موادنیروزا در شهر یاسوج
شماره راهنما :‭ج۱۱‬
پدیدآور :حسین غلامی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
11.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی و نوع کاربری تلفن همراه و رابطه ان با وضعیت اجتماعی -اقتصادی کاربران‮‭۲۹-۱۸‬ ساله ی شهرشیراز
شماره راهنما :‭ج۱۳‬
پدیدآور :شهلاباقری
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :دانشگاه یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
12.
پایان نامه فارسی
عنوان :برسی عوامل اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی موثر بر گرایش به طلاق در شهر یاسوج
شماره راهنما :‭ج۱۲‬
پدیدآور :ابراهیم محمودی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :دانشگاه یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
13.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی موانع اجتماعی-فرهنگی مشارکت ورزشی زنان ‮‭۲۹-۱۵‬ سال شهر یاسوج
شماره راهنما :‭ج۱۴‬
پدیدآور :هوشنگ زارعی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
14.
پایان نامه فارسی
عنوان :میزان گرایش به نزاع جمعی در میان مردان‮‭۶۵-۱۵‬ سال شهرستان بویراحمد و عوامل اجتماعی- فرهنگی تاثیرگذار بران
شماره راهنما :‭ج۱۵‬
پدیدآور :اسیه صادق نیا
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۹‬
ناشر :یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
15.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی نگرش به جهانی شدن و عوامل اجتماعی -فرهنگی موثر بران در بین کارمندان دولت(مطالعه موردی شهر یاسوج در سال‮‭۱۳۸۹‬
شماره راهنما :‭ج۱۶‬
پدیدآور :محمد مراد جعفری
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۹‬
ناشر :دانشگاه یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
16.
پایان نامه فارسی
عنوان :تحلیل جامعه شناختی پدیده ترور در فرقه اسماعیلیه
شماره راهنما :‭ج۱۸‬
پدیدآور :سلمان احمدوند
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۰‬
ناشر :یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
17.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی در شهر یاسوج
شماره راهنما :‭ج۱۹‬
پدیدآور :محمدحسین ابتکاری
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۱‬
ناشر :یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
18.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی سبک زندگی افراد ‮‭۵۰-۱۵‬ سال شهر سنندج و عوامل اجتماعی-روانی و فرهنگی موثر بران
شماره راهنما :‭ج۲۰‬
پدیدآور :چنورنصیری
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۱‬
ناشر :دانشگاه یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
19.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر نگرش جوانان ‮‭۲۹-۱۸‬ ساله به مصرف مشروبات الکلی در شهر بهبهان
شماره راهنما :‭ج۲۱‬
پدیدآور :سعیده پورزارع
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۱‬
ناشر :دانشگاه یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
20.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی میزان گرایش به قانون گریزی و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بران مطالعه موردی ساکنان‮‭۱۸-۴۵‬ ساله شهر یاسوج
شماره راهنما :‭ج۲۲‬
پدیدآور :فروغ فرجی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۱‬
ناشر :یاسوج: ادبیات
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :کتابخانه دانشگاهی یاسوج
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو